نشان رسمی تجربه کدهتیم محتوای تجربه کده 

۲۴۵ صفحه
۲۵۸ بازدید
بهینه سازی مرجع ذرات
 کتاب آموزش Particle Swarm Optimization
۸۲ صفحه
۱۰۳۱ بازدید
جزوه فارسی پردازش تصویر دیجیتال
 جزوه فارسی پردازش تصویر دیجیتال (گنزالس)
۱۹ صفحه
۱۰۶۷ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۱۳۷۹ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۵۹ صفحه
۹۶۸ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
۳۳۴ صفحه
۲۱۴۶ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۶۹۴ صفحه
۹۱۹ بازدید
 مقاله آموزش جامع جبرخطی در متلب
۳۱۸ صفحه
۸۱۰ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۵ صفحه
۸۹۷ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی