نشان رسمی تجربه کدهتیم محتوای تجربه کده 

۲۴۵ صفحه
۵۳ بازدید
بهینه سازی مرجع ذرات
 کتاب آموزش Particle Swarm Optimization
۱۹ صفحه
۷۵۹ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۹۶۳ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۵۹ صفحه
۷۶۰ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
۳۳۴ صفحه
۱۵۳۸ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۶۹۴ صفحه
۷۰۸ بازدید
 مقاله آموزش جامع جبرخطی در متلب
۳۱۸ صفحه
۶۳۱ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۵ صفحه
۷۰۹ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی