نشان رسمی تجربه کدهتیم محتوای تجربه کده 

۲۴۵ صفحه
۱۳۰ بازدید
بهینه سازی مرجع ذرات
 کتاب آموزش Particle Swarm Optimization
۱۹ صفحه
۸۷۹ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۱۱۱۶ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۵۹ صفحه
۸۴۹ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
۳۳۴ صفحه
۱۷۶۶ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۶۹۴ صفحه
۷۸۴ بازدید
 مقاله آموزش جامع جبرخطی در متلب
۳۱۸ صفحه
۷۰۳ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۵ صفحه
۷۸۳ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی