نشان رسمی تجربه کدههومن بهرامی کارشناس ارشد هوش مصنوعی

۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۷۳۰ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۳۸۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۵۷ صفحه
۳۵۲ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۷۰۳ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۱۸۰۸ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۶۰۸ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۱۸۲ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۰۴۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۲۳۷۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۲۴۶۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین