نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۶۵۹ صفحه
۸۴۹ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
۳۳۴ صفحه
۱۷۶۶ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۴۳۷ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۵۹۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۶۹۴ صفحه
۷۸۴ بازدید
 مقاله آموزش جامع جبرخطی در متلب
۳۱۸ صفحه
۷۰۳ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۵ صفحه
۷۸۴ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی
۶۷ صفحه
۶۹۴ بازدید
 مقاله آموزش جامع ++c
3183
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها