نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۳۳۴ صفحه
۱۵۳۸ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۰۵۸ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۱۹۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۶۹۴ صفحه
۷۰۸ بازدید
 مقاله آموزش جامع جبرخطی در متلب
۳۱۸ صفحه
۶۳۱ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۵ صفحه
۷۱۰ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی
۶۷ صفحه
۶۲۴ بازدید
 مقاله آموزش جامع ++c
۹۳ صفحه
۸۱۸ بازدید
 مقاله آموزش نرم افزار متلب
3135
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها