نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های آموزشی تجربه‌کده

دوره‌های آموزشی تجربه‌کده
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۵۳۸ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۰۱۲ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۶۱۲ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۴۱۸ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۶۸۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۶۳۱ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۲۱۵۴ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
3183
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها