نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۴۲۶ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۰۲۰ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۵۷۵ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۲۵۵ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۶۵۹ صفحه
۶۷۷ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
۳۳۴ صفحه
۱۳۱۳ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۲۶۱۸ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۲۷۱۸ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
3022
دقیقه
ویدئوها
3111
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها