نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۹۱۹ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۴۲۴ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۱۹۵ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۲۴۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۴۲۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۹۶۰ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۹۸۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
3183
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها