نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۲۲۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۹۸۶ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۸۵۹ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۲۳۱ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۷۷۵ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۶۵۷ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۶۵۹ صفحه
۷۶۰ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
3135
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها