نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های آموزشی تجربه‌کده

دوره‌های آموزشی تجربه‌کده
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۳۸۳ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۶۸۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۵۷ صفحه
۵۶۵ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۱۰۰۷ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۱۲۸۰ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۷ صفحه
۱۰۴۴ بازدید
تجارت الکترونیک
 مقاله تجارت الکترونیک
3183
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها