نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۲۰۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۶۰۷ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۵۷ صفحه
۵۱۵ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۸۷۸ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۱۱۱۶ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۷ صفحه
۸۹۷ بازدید
تجارت الکترونیک
 مقاله تجارت الکترونیک
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۳۶۰ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
3183
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها