نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۵۳۰ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۵۷ صفحه
۴۶۳ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۷۵۸ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۹۶۳ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۷ صفحه
۷۶۸ بازدید
تجارت الکترونیک
 مقاله تجارت الکترونیک
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۱۸۴ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۸۳۴ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
3135
دقیقه
ویدئوها
3368
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها