نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های آموزشی تجربه‌کده

دوره‌های آموزشی تجربه‌کده
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳ بازدید
 بسته جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۹۷ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۵۷ صفحه
۱۴۱ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۳۰۲ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۲۶۹ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۶۷ صفحه
۲۷۵ بازدید
تجارت الکترونیک
 مقاله تجارت الکترونیک
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۴۲۴ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
2247
دقیقه
ویدئوها
2379
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها