نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۱۰۲ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۶۵۲ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۳۴۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۵۷ صفحه
۳۱۰ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۵۵۵ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
3022
دقیقه
ویدئوها
3111
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها