نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های حضوری

مدرس
مبلغ رزرو
مدت زمان
دقیقه
تاریخ شروع
۹۷/۳/۱۸
سقف ثبت‌نام
۳۰
تعداد جلسات
مدرس
مبلغ رزرو
۲۰,۰۰۰
مدت زمان
۲۰ ساعت
تاریخ شروع
۹۶/۸/۱۵
سقف ثبت‌نام
۲۸
تعداد جلسات
۱۰