نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی هوش مصنوعی

۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۰۴۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۵۳۰ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۴۸ صفحه
۹۶۳ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۹۸۶ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۸۶۰ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)