نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی عمومی کامپیوتر

۶۷ صفحه
۷۶۹ بازدید
تجارت الکترونیک
 مقاله تجارت الکترونیک
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۸۳۴ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۲۲۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۱۸۵ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۲۳۲ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۷۷۶ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!