نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۲۲۰ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۷۸۶ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۹۴۹ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱۰۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۱۲۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۴۸۰ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی