نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۱۲۶ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۰۸۹ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۷۸۶ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۴۸۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱۰۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۲۲۰ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس