نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۵۶۵ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۱۲۰ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۰۵۲ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۸۳۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۲۳۸ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۸۶۹ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!