نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۶۸۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۶۸۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۳۸۴ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۳۶۹ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۹۶۰ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۲۱۵۴ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!