نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱۰۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۱۲۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۷۸۶ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۰۸۹ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۶۲۸ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۶۶۰ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!