نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۱۹۰ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۸۳۶ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۴۴۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۷۴۷ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۷۳۹ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۴۲۶ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر