نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳ بازدید
 بسته جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۹۷ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۴۴۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۹۰۴ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۰۳۷ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۴۵۲ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel