نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده ویدئوهای آموزشی

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۲۲۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۱۸۵ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۸۳۴ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۵۳۰ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۲۳۲ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۰۴۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)