نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده ویدئوهای آموزشی

۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۹۸۶ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۲۳۱ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۸۳۳ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۱۹۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۷۷۵ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۰۵۷ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)