نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی هوش مصنوعی

۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۸۸۰ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۵۳۳ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۰۵۲ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۶۷۳ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab