نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی پردازش تصویر

۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۴۷۳ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
۲۴۷ بازدید
مقاله تشخیص پلاک
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۷۱۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۵۷۴ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۱۸۲ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۹۲۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)