نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی پردازش تصویر

۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۲۰۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
۱۲۹ بازدید
مقاله تشخیص پلاک
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه با سورس کد)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۶۰۷ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۹۸۹ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۴۳۷ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۲۴۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)