بسته جامع
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۹۲۵ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۷۹۳ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۵۸۶ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۷۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۶۴۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۳۲۳ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۰۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
۴۹۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۹۲۵ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۷۹۳ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۶۵۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۶۴۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۵۸۶ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱۳ دقیقه
۱۴۲۴ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۳۲۳ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۷۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
آخرین فیلم‌ها
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۵۷ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
۴۹۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۷۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۰۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۲۴۷ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها