تخفیفات
طرح زمستانه تجربه کده
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۶۹۱ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۵۸۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۸۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۴۴۰ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۴۲۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۸۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۴۱۹ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۵ صفحه
۲۳۱ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۷۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۲۰۹ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۲۹ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۵۳۱ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۶۹۱ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۵۸۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۵۳۱ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۴۴۰ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۴۲۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱۳ دقیقه
۴۱۹ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۸۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۸۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
آخرین فیلم‌ها
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۷۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۴۱۹ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۸۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۴۲۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۱۲ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۱۱۹ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۱۲۹ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها