تخفیف تجربه کده
تخفیف زمستانه
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۵۶۸ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۴۹ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۴۴ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۳۷۸ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۲۹۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۵ صفحه
۱۸۹ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۵۶۸ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۴۹ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۳۷۸ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۳۳۴ صفحه
۳۰۹ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۱۳ دقیقه
۲۹۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۴۴ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
آخرین فیلم‌ها
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۱۵ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۲۹۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
آخرین مقالات
۱۹ صفحه
۵۲ بازدید
تئوری پیشرفته رنگ
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۶۷ صفحه
۹۹ بازدید
تجارت الکترونیک
 مقاله تجارت الکترونیک
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها