تخفیفات
تخفیف نوروز تجربه کده
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۸۴۳ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۷۲۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۵۶۷ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۵۵۲ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۵۹۷ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۵۱۶ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۵۸۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۵ صفحه
۲۷۶ بازدید
 مقاله تعریف و شاخه‌های هوش مصنوعی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۲۲ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۲۷۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۹۵ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۹۸۲ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
پربازدیدترین‌ها
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۹۸۲ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۸۴۳ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۷۲۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۵۹۷ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱۳ دقیقه
۵۸۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۵۶۷ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۵۵۲ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۵۱۶ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
آخرین فیلم‌ها
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۲۲ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۵۸۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۵۱۶ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۵۹۷ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۵۷ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۱۷۷ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۱۷۳ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها