بسته جامع
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
۹۱ بازدید
مقاله تشخیص پلاک
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه با سورس کد)
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۱۲۰ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۵۶۵ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۸۳۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۲۳۸ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۳۹۴ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۰۹۳ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۳۱۲ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۰۵۲ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۳۲۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۳۹۴ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۳۲۳۸ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۳۰۵۲ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۸۳۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۲۶۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۰۹۳ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۸۶۹ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
آخرین فیلم‌ها
۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
۹۱ بازدید
مقاله تشخیص پلاک
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه با سورس کد)
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۲۸۸ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۱۲۰ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
آخرین مقالات
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها