تخفیفات
تخفیف نوروز تجربه کده
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۲۴۲ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۱۰۷ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۹۸۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۹۸ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۰۳۸ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۹۰۶ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۹۰۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۴۴۲ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳ بازدید
 بسته جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۴۵۲ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۸۰۲ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۴۳۲ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
پربازدیدترین‌ها
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۴۲۴ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۲۴۲ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۱۰۷ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۹۸ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۰۳۸ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۹۸۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۹۰۶ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۹۰۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
آخرین فیلم‌ها
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳ بازدید
 بسته جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۹۸ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۴۴۲ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۹۰۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۱۴۲ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۳۰۳ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۲۷۰ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها