بسته جامع
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۴۶۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۳۰۵ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۱۶۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۱۷۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۲۲۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۰۴۸ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳۴ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۰۵ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
پربازدیدترین‌ها
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۴۹۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۴۶۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۳۰۵ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۲۲۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۱۷۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۱۶۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱۳ دقیقه
۱۰۸۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۰۴۸ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
آخرین فیلم‌ها
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۴ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳۴ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۱۷۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۰۵ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۱۶۷ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۳۵۸ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها