بسته جامع
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
۳۲۵ بازدید
مقاله تشخیص پلاک
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه سورس)
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۶۰۸ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۷۷۵ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی (همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۸۷۵ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۴۴۴ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۴۴۶۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۷۰۴ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۴۱۹۰ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱۲۴ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۸۴۴ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۴۴۶۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۴۴۴ بازدید
 آموزش فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان(همراه سورس)
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۴۱۹۰ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو درتصویر(همراه سورس)
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۸۷۵ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۷۲۶ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۷۰۴ بازدید
 آموزش دنبال کردن رنگ در یک ویدئویی(همراه سورس)
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۲۳۸۸ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
آخرین فیلم‌ها
۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
۳۲۵ بازدید
مقاله تشخیص پلاک
 آموزش تشخیص پلاک در تصویر (همراه سورس)
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۵۰۷ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۱۶۰۸ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی بینایی ماشین و پردازش تصویر (همراه سورس)
آخرین مقالات
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها