بسته جامع
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۸۰۵ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۶۲۶ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۴۵۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۴۸ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۵۰۵ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۲۴۱ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۷۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۴۱۳ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۸۰۵ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۶۲۶ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۵۸۸ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۵۰۵ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۴۵۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱۳ دقیقه
۱۳۰۷ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۴۸ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۲۴۱ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
آخرین فیلم‌ها
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۳۸ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۴۱۳ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۴۸ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۷۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۲۱۲ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها