بسته جامع
پیشنهادات تجربه کده
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۲۰۹۹ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۹۹۸ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۷۴۶ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۳۱۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۸۳۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۴۱۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱۳ دقیقه
۱۵۳۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۵۷۸ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۳۰ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۲۶۹ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۷۴۸ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۷۵۱ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
پربازدیدترین‌ها
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۲۰۹۹ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۹۹۸ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۸۳۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۷۵۱ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۷۴۶ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱۳ دقیقه
۱۵۳۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۴۱۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۳۱۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
آخرین فیلم‌ها
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۷۷ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۵۷۸ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۳۱۱ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۳۰ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
آخرین مقالات
۵۷ صفحه
۲۸۱ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
0
دقیقه
ویدئوها
0
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها