۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۶۹۱ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۵۸۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۵۳۴ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۴۴۰ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۴۲۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱۳ دقیقه
۴۱۹ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۳۸۹ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۳۸۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۳۳۴ صفحه
۳۸۴ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python