۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۴۹۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۴۶۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۳۰۶ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۲۲۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۱۷۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۱۶۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱۳ دقیقه
۱۰۸۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۰۴۸ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۹۳۲ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!