۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۲۰ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۲۶۳ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۲۵۰ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۳۳۴ صفحه
۱۶۴ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۶۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۶۱ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۵۹ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۹۳ صفحه
۱۵۹ بازدید
 مقاله آموزش نرم افزار متلب
۱۳ دقیقه
۱۵۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
نمونه سئوالات تجربه کده