۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۵۷ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
۴۹۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۷۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۰۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱۳ دقیقه
۱۴۲۲ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۳۲۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۶۴۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۷۲۴ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۶۵۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!