نشان رسمی تجربه کده

۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۴ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳۴ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۱۷۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۴۹۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۰۵ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۵۵۹ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱۳ دقیقه
۱۰۸۱ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۰۴۸ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۲۲۱ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۲۹ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۹۳۲ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۱۶۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab