نشان رسمی تجربه کده

۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۵۷ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
۴۹۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۷۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۶۵۷ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۰۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۷۲۵ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱۳ دقیقه
۱۴۲۳ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۳۲۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۶۴۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۶۹۹ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۲۰۳ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۵۸۶ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab