نشان رسمی تجربه کدهنرم افزارهای کاربردی

۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۵۹ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۰۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۶۴ بازدید
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱۳ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۲۶۳ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۰۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۳۱۸ صفحه
۹۳ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۹۳ صفحه
۱۵۹ بازدید
 مقاله آموزش نرم افزار متلب
    نمونه سئوالات تجربه کده