نشان رسمی تجربه کدهنرم افزارهای کاربردی

۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۶۴ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۵ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۳۹ بازدید
 آموزش دوره کامل چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۴۷ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۳۱۸ صفحه
۵۰ بازدید
 مقاله آموزش جامع نرم افزار آماری SPSS
۹۳ صفحه
۷۱ بازدید
 مقاله آموزش نرم افزار متلب
    نمونه سئوالات تجربه کده