نشان رسمی تجربه کدهایمان اشکاوند راد 

۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۵۸ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۶۴ بازدید
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۱۲ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۲۶۳ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
    نمونه سئوالات تجربه کده