نشان رسمی تجربه کدهایمان اشکاوند راد 

۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۶۳ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۵ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۱۳۹ بازدید
 آموزش دوره کامل چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
    نمونه سئوالات تجربه کده