نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های آموزشی تجربه‌کده

دوره‌های آموزشی تجربه‌کده
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۳۲۶ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۸۰ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۹۹۲ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۲۸۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۶۵۹ صفحه
۴۵۳ بازدید
 مقاله آموزش ساخت ربات جنگجو
۳۳۴ صفحه
۷۸۹ بازدید
 مقاله آموزش جامع زبان برنامه نویسی Python
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۴۲۵ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۵۹۰ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین
3022
دقیقه
ویدئوها
3111
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها