نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های آموزشی تجربه‌کده

دوره‌های آموزشی تجربه‌کده
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۵۷ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
۴۹۷ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۷۶ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۵۷ صفحه
۲۴۷ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۴۸۱ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
3022
دقیقه
ویدئوها
3111
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها