نشان رسمی تجربه کدهدوره‌های آموزشی تجربه‌کده

دوره‌های آموزشی تجربه‌کده
۶۷ صفحه
۴۶ بازدید
 مقاله تجارت الکترونیک
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۵۹ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۰۱ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۶۴ بازدید
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱۳ دقیقه
۱۵۶ بازدید
 آموزش اتصال و استفاده از دوربین در متلب
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۱۶۱ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۱۶۴ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
1501
دقیقه
ویدئوها
2255
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها