نشان رسمی تجربه کدهمحصولات تجربه‌کده

محصولات تجربه‌کده
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۴ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۳۴ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۱۷۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۵۷ صفحه
۱۶۷ بازدید
 مقاله آموزش مدیریت زمان
۱۹ صفحه
۳۵۸ بازدید
انواع مدهای رنگی
 مقاله تئوری پیشرفته رنگ
۴۸ صفحه
۳۱۷ بازدید
هیستوگرام در تصویر
 مقاله آموزش هیستوگرام و کاربرد های آن
3022
دقیقه
ویدئوها
2836
صفحه
مقالات
0
دقیقه
رسانه‌ها