نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۲۱ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۵۶ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۲۹ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۸۰ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۶۱۲ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۹۹۱ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!