نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۴۷ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۷۶ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۱۵ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۴۲ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۴۴ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۷۳ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی