نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۳۷۱ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۷۵ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۹۷ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۷۰۳ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۷۷۷ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۸۲۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab