نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده تخفیف دار

۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۴۲۴ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۲۸۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۹۹۱ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۵۸۰ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۵۴۰ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۶۱۲ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel