نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده

۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
۳۵۶ بازدید
بسته جامع پردازش تصویر
 بسته طلایی آموزش جامع بینایی ماشین و پردازش تصویر
۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
۲۱ بازدید
Office
 بسته طلایی آموزش جامع مایکروسافت آفیس
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۲۰۲ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۱۲۸۱ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۹۹۱ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۱۴۲۴ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان