نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده ویدئوهای آموزشی

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۱۴۹ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۱۷۹ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۲۱۸ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۴۵ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۵۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۸۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی