نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده ویدئوهای آموزشی

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۳۷۱ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۳۷۳ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۹۴ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
۱۰۶۹ بازدید
تشخیص چهره در تصویر
 تشخیص چهره با استفاده از ویژگی رنگی
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۷۵ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۱۰۵۳ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین