نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی عمومی کامپیوتر

۵ ساعت و ۹ دقیقه
۷۰۳ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۸۲۲ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۷۵ بازدید
 تایپ حرفه ای مقاله و پایان نامه در Word
۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
۳۹۷ بازدید
 چگونه در Power Pointحرفه ای شویم?!
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۱۳۷۶ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
۳۷۱ بازدید
آموزش نرم افزار excel
 رسم حرفه ای انواع نمودار در Excel