نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی دانشگاهی

۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۸۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۸۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۳۸۸ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۵۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۶۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
۵۸۷ بازدید
 آموزش مفاهیم پایه پردازش تصویر و بینایی ماشین