نشان رسمی تجربه کدهمحصولات آموزشی تجربه کده در دسته‌بندی دانشگاهی

۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
۲۵۸ بازدید
 آموزش کاربردها و برنامه نویسی، نرم افزار Matlab
۵ ساعت و ۹ دقیقه
۳۸۸ بازدید
 آموزش چگونه در Word حرفه ای شویم؟!
۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
۲۸۲ بازدید
 آموزش تشخیص و دنبال کردن رنگ در یک تصویر ویدئویی
۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
۴۶۲ بازدید
 آموزش لبه یابی، انواع فیلتر ها و تبدیلات حوزه مکان
۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
۲۴۵ بازدید
 چگونه در نرم افزار Excel حرفه ای شویم?!
۱ ساعت و ۷ دقیقه
۲۸۳ بازدید
 آموزش تشخیص و جستجوی الگو در یک تصویر